Erhvervsvenlig kommune

STRUER KOMMUNE tager et stort hop i erhvervsvenlighed

Flere erhvervsindsatser i Struer Kommune viser positiv effekt. Senest er kommunen gået 29 pladser frem i Dansk Byggeris analyse af erhvervsvenlighed, og flere andre nylige analyser viser en opadgående tendens. Struer Kommune er en iværksætterkommune. Et image, der ikke kun kommer af byens historie og nylige millioninvestering i Sound Hub Denmark, men også er blevet bekræftet af flere nylige undersøgelser.

Sidste år havde Struer Kommune landets femtehøjeste nettotilvækst af virksomheder, og samtidig viser Væksthus Midtjyllands årlige profilanalyse af det regionale iværksættermiljø, at Struer Kommune har et spirende vækstlag, der er blandt regionens bedste til at benytte sig af både lokal erhvervsservice og det regionale væksthus.


Senest har Dansk Byggeri udsendt deres årlige sammenligning af danske kommuners erhvervsvenlighed. Her hopper Struer Kommune hele 29 pladser frem til nummer 24 – det højeste spring blandt midt og vestjyske kommuner og det tredjehøjeste i landet. Ifølge analysen skyldes kraftspringet især forbedringer i Struer Kommunes udbudspolitik, fremme af erhvervspraktik i folkeskolen og dialogmøder med erhvervslivet.
Læs mere her…http://www.struer.dk/nyhedsdetaljer/10831/struerkommune-tager-et-stort-hop-i-erhvervsvenlighed