Tidligere arrangementer

Generalforsamling 2018

DATO:
Program

Generalforsamling 11. april 2018

Tid : kl. 18.00 – 21.00
Sted: Restaurant ved Fjorden
Tilmelding: info@struererhvervsforening.dk

Program:

Kort præsentation af Restaurant ved Fjorden

Ordinær generalforsamling

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af den reviderede årsrapport

Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Behandling af indkomne forslag; der er ikke indkommet forslag

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Eventuelt

Middag

Tema: udvikling af og på Struer Havn

Jakob Bisgaard, Direktør bl.a. teknik, miljø og havne, Struer Kommune

Rasmus Færch; Værftet ved Fjorden


Code of Care – de 12 bundlinjer

STED: Martin Munkebo A/S
DATO:
TID: 18.00 - 21.00
Program

De 12 bundlinjer og Code of Care v/Peter Nørgaard

Program

18.00 Velkomst + Rundvisning Martin Munkebo
19.15 Spisning, fra Grand Hotel – Vi spiser hos Martin Munkebo
19.45 Struer Kommune informerer
20.00 Code Of Care v. Peter Nørgaard, Creativ Company
21.30 Tak for i aften

Parkering i området ved. Martin Munkebo. indgang fra Søndergaardsvej

Der udsendes invitation som kalenderinvitation og tilmelding er senest 11/5