TBMI challenge – har du brug for en hånd?

TBMI (Technological Business Model Innovation) 2022 nærmer sig, og vi inviterer hermed 25 virksomheder til at deltage.
For at deltage i vores TBMI challenge, skal du som virksomhed:

·        Bidrage med en forretningsudfordring, som rummer teknologiske elementer

·        Stille lokale til rådighed i de tre dage (6., 7. og 8. april 2022), hvor de studerende kommer.

·        Præsentere udfordringen den første dag

·        Være behjælpelig med at svare på spørgsmål fra de studerende

·        Deltage i præsentationen af løsningen

Afhængigt af COVID-19 situationen kan dele eller hele forløbet blive konverteret til digitale møder.

Alle udgifter er dækket ind via AUHE-Midtvest og FærchFonden.

Læs mere og find yderligere information https://btech.au.dk/tbmi/.

Se artikel fra dette års TBMI

Vi vil gerne have interesserede virksomheder på plads inden 15/12 2021.

 

Hvordan er processen?

Processen er typisk, at vi først har et interesse møde, hvorefter virksomheden/organisationen bliver mere afklaret med forløbet, herefter beskriver organisationen casen.

Casen bliver så gennemgået af vejlederne, som herefter kontakter virksomheden med evt. kommentarer/rettelser mv. Så snart casen er godkendt af såvel virksomhed som vejleder er casen med i TBMI 2022. De studerende får herefter casen tildelt den 28/2 2022 og de kommer i virksomheden 6. – 8. april.